ABONMAN PROGRAM - PRETPLATA

Koristite pogodnosti ABONMAN programa – pretplatite se na 30 dnevnih najmova po ceni za dugoročni najam. Izaberite klasu i vozite automobile iz izabrane klase, kad vam treba i koliko treba – dan, dva, pet…

Uplatite unapred cenu za 30 dnevnih najmova i prilikom svakog najma, umanjićemo iznos preostao za potrošnju. Uplaćeni iznos se može iskoristiti u roku od 6 meseci. Najavite nam korišćenje vozila minimum 24h unapred. Vaš auto i ugovor o najmu biće spremni, samo potpišete i vozite odmah! Uštedite vreme i novac!

ABONMAN PROGRAM - CENOVNIK

CLASS Manual / Automatic PRETPLATA 30 DANA DNEVNO MODEL
Economy M M 360 € 12 € Fiat Panda, Renault Twingo, Dacia Sandero
Compact M 450 € 15 € Fiat 500 L, Opel Astra
Intermediate M 690 € 23 € Fiat Tipo Sedan
Full Size 6+1 M 750 € 25 € Dacia Lodgy
Intermediate A 900 € 30 € Audi A3, Audi Q2
Premium A 1350 € 45 € Audi A4
Luxury A 2100 € 70 € Mercedes Benz E Class – All Terrain

Cena uključuje: dnevni najam, neograničenu kilometražu, osiguranje sa učešćem u šteti i krađi, 20% PDV.

Formular za prijavu

* Title
* Ime
* Prezime
* Email
Broj telefona
Izaberite klasu
Napomena
Unesite rezultat oduzimanja slovima 21-2

Pravila ABONMAN programa

  1. Autorent d.o.o je pokretač ABONMAN programa (u daljem tekstu Autorent) i kreator avansnog računa za sve korisnike, registrovane na Autorent sajtu www.autorentdoo.com (u daljem tekstu Sajt). Autorent zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave promeni ili u potpunosti ukine ABONMAN program.
  2. Korisnik ABONMAN programa može postati svaka osoba sa navršenih 21 godinom starosti ili pravno lice, iz Srbije i celog sveta, koji prilikom registracije na Sajtu stavi na raspolaganje obavezne podatke i prihvati uslove ABONMAN programa, uslov plaćanja unapred i generalne uslove za najam vozila.
  3. Podaci korisnika navedeni prilikom registracije na Sajtu biće korišćeni isključivo u svrhu izdavanja avansnog računa i evidencije ostvarenih najmova u okviru uplaćenog iznosa. Lični podaci o korisnicima ABONMAN programa neće biti razmenjivani sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
  4. Autorent izdaje avansni račun za period važnosti do 6 meseci od dana uplate. Neutrošen, avansno uplaćen iznos se ne refundira korisniku i ne može se preneti na drugo lice ili u novi obračunski period.
  5. Korisnik koji uplatu vrši u Republici Srbiji, uplaćuje dinarski iznos na tekući račun Autorent-a, a korisnik koji uplatu vrši iz inostransva, uplaćuje iznos u euro valuti na devizni račun Autorent-a. Instrukcija za plaćanje se nalazi na avansnom računu.
  6. Način registracije korisnika, uslovi ABONMAN programa i cenovnik, opisani su na Sajtu.
  7. Pogodnosti i cena najma ABONMAN programa, ne mogu se kombinovati sa drugim programima.
  8. Korisnik fizičko ili pravno lice, može odobriti korišćenje avansne uplate za najmove koje će koristiti drugi vozači, na osnovu Izjave koju će napisati u slobodnoj formi i potpisati. Pravno lice će pored potpisa odgovornog lica, staviti i pečat kompanije.
  9. Autorent može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz ABONMAN programa bilo kog korisnika. Autorent je dužan da korisnika obavesti o isključenju i vrati preostali iznos avansne uplate ukoliko gai ma. Autorent nije obavezan da obrazloži svoju odluku korisniku.
  10. O svakoj izmeni ovih pravila programa, Autorent će korisnika obavestiti na odgovarajući način. Aktuelna pravila su dostupna na internet stranici Sajta.