Šta je sve potrebno znati o šlepanju automobila?

Šta je sve potrebno znati o šlepanju automobila?

Kada ljudi govore o šlepanju automobila to izgleda otprilike kao najjednostavniji mogući postupak koji svako može da izvede bez ikakve muke i problema. Međutim u stvarnosti, odnosno u praksi to izgleda totalno drugačije. Naime, pokazalo se da mnogi vozači ne znaju kako se pravilno vuče auto i da su nimalo ili površno upoznati sa saobraćajnim propisima koji važe za šlepanje automobila. Iz neznanja ljudi prave prekršaje koji ako se uoče od nadležnih organa mogu poprilično da vam oštete kućni budžet. Često je to situacija kad imaju neregistrovano vozilo. Dakle vozilo koje je neregistrovano se ne sme šlepati. S obzirom na to da je neregistrovano nikako se ne može naći u saobraćaju jer nije osigurano i ne može se posmatrati kao prikolica.

Šta je sve potrebno od opreme da bi se izvelo šlepanje automobila?

Šlepanje ume nekad i da bude poprilično komplikovan proces, u zavisnosti od toga koliko je vozilo oštećeno, kao i od toga koliko ste iskusni u ovakvim situacijama. Ponekad je moguće izvesti sve u sopstvenoj režiji pomoću prijatelja, komšija, rođaka. Ako je vozilo previše oštećeno ili nemate dovoljno znanja i iskustva ne libite se da kompletan postupak prepustite  ovlašćenoj šlep službi. Vozilo koje je neispravno se može vući uz pomoć užeta, krute veze (ruda) odnosno oslanjanjem ili vešanjem vozila o ono vozilo koje ga vuče. Pritom postoje jasna pravila jer se uže na primer ne sme koristiti za vuču vozila kome su neispravni uređaji za upravljanje ili za zaustavljanje. Uže se nikako ne koristi ni kada je u pitanju šlepanje teretnih vozila i autobusa. Ruda se ne upotrebljava za vučenje vozila kome nije ispravan uređaj za upravljanje, ali ni za vučenje vozila čija je ukupna masa veća od mase vozila koje vuče. 


Za vreme šlepanja neispravnog vozila, vučno vozilo mora uključiti sve pokazivače pravca. Isto treba uraditi i na vozilu koje se vuče, ukoliko su ispravni. Podrazumeva se naravno i sigurnosni trougao na oba vozila, tako što se na vozilu koje vuče trougao  stavlja napred, a na vozilu koje se šlepa sigurnosni trougao je sa zadnje strane. Zakonom je propisano da odstojanje između vučnog i vučenog vozila, ako se koristi uže mora biti od 3 do 5 metara. Ako se koristi kruta veza može biti i manje. Morate voditi računa i o brzini kretanja jer vozilo koje šlepa neko drugo vozilo ne sme da se kreće brzinom većom od 40 km/h.

Kako zakon definiše šlepanje vozila?

Aktuelna je sezona godišnjih odmora, mnogo se više putuje tokom leta naročito u julu i avgustu, ali naravno nije nemoguće da vas vaš četvorotočkaš ostavi na putu. Zato ćemo ukratko pojasniti kako zakon definiše šlepanje. Zakonska regulativa koja se odnosi na šlepanje  vozila propisana je u Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, i to od člana 69. do člana 76. Naravno različita pravila važe za putnička i teretna vozila, postoji i razlika na kakvom putu je potrebno obaviti šlepanje. 


Član 69. objašnjava da u saobraćaju na putu motornom vozilu mogu biti pridodata dva priključna vozila, ukoliko su teretna, tj. jedno ako je reč o automobilu, tj. vozilu za prevoz lica. Na autoputu i na motoputu može biti priključeno samo jedno vozilo. Vozilo za prevoz putnika (autobus, mini bus, kombi), može biti pridodato samo autobusu u javnom gradskom ili prigradskom prevozu. 
Takođe, zakon nalaže da traktor može da vuče ostala motorna vozila, dok nijedno motorno vozilo ne može da vuče traktor.  


Kada je u pitanju šlepanje neispravnog vozila na autoputu i motoputu je zabranjeno. Dakle ako dođe do kvara, što se naravno dešava i ne može se predvideti ili sprečiti, šlepanje je moguće do prvog isključenja sa autoputa odnosno motoputa. Najviše dilema kod vozača je upravo izazvala definicija motoputa. Mnogi su shvatili da je to svaki drugi put osim autoputa, naravno ti nije tako. Dakle Motoput je put rezervisan za motorna vozila, početak i kraj motoputa mora biti obeležen posebnim saobraćajnim znakom plave boje i minimalna brzina na njemu je 50 km/h a maksimalna 100 km/h. Dakle osnovno što treba znati je da je šlepanje neispravnog vozila na autoputu i motoputu  zabranjeno. U slučaju da se vozilo pokvari, šlepanje je moguće samo do prvog isključenja sa autoputa odnosno motoputa.

Nadamo se da smo Vam ovim tekstom pomogli i razjasnili neke dileme vezane za šlepanje automobila. Srećan i bezbedan put želi Vam Autorent rent a car.