PROGRAM LOJALNOSTI

Koristite pogodnosti programa lojalnosti, popunite upitnik i odštampajte svoju klub karticu ili preuzmite elektronsku karticu na mobilni telefon.

POGODNOSTI

Popust na svaki najam -5% prilikom preuzimanja vozila
Popust za preporuku -10% za Vas i -10% za Vašeg prijatelja ili kompaniju kome ste nas preporučili.

Možete poslati neograničen broj preporuka – za svaki realizovan najam, dobijate jednokratan popust.

Besplatna viša grupa vozila Posle 5-og najma, trajno
Besplatna dostava na adresu Posle 5-og najma, trajno
Besplatno gorivo Posle svakog 10-og najma
Brzo izdavanje Preskočite red – samo potpišite spreman ugovor o najmu i vozite odmah, bez čekanja

KREIRAJTE PROFIL

* Title
* Ime
* Prezime
* Datum rođenja
* Email
Broj telefona
* Mobilni telefon
Država
Vaša profilna slika
(max. 2MB)

Vozačka dozvola
(max. 2MB)

LK i pasoš
(max. 2MB)

Svrha najma
Koliko često u godini dana iznajmljujete
Kada iznajmljujete
Koje modele vozila preferirate
Napomena
Unesite rezultat oduzimanja slovima 23-4

Pravila programa lojalnosti AUTORENT A CLUB

 1. Autorent d.o.o je pokretač programa lojalnosti A CLUB (u daljem tekstu Autorent) i kreator lične i kompanijske kartice (u daljem tekstu Kartice) za sve korisnike, članove registrovane na Autorent sajtu www.autorentdoo.com (u daljem tekstu Sajt). Autorent zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče Kartice iz opticaja i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa A CLUB.
 2. Korisnik Kartice može postati svaka osoba sa navršenih 21 godinom starosti ili pravno lice, iz Srbije i celog sveta, koji prilikom registracije na Sajtu stavi na raspolaganje obavezne podatke i prihvati uslove programa lojalnosti i članstva.
 3. Podaci korisnika navedeni prilikom registracije na Sajtu biće korišćeni isključivo u svrhu izdavanja Kartice i evidencije ostvarenih najmova i aktivnosti korisnika, radi sticanja pogodnosti. Lični podaci o korisnicima Kartice neće biti razmenjivani sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 4. Kartica se izdaje radi evidencije ostvarenih najmova i aktivnosti korisnika, radi sticanja pogodnosti kod izdavaoca kartica, Autorent d.o.o
 5. Korisnik sam štampa karticu ili je preuzima u pdf format za svoj mobilni telefon. Korisnik ne može davati na koriščenje kartucu drugim licima. Karica ne može biti korišćena kao sredstvo plaćanja već samo kao identifikacija korisnika, člana A CLUB.
 6. Način registracije korisnika kao i uslovi za dobijanje i korišćenje pogodnosti, opisani su na Sajtu.
 7. Popusti kao pogodnost, ne mogu se kombinovati. Može se koristiti samo jedan popust na jedan najam vozila.
 8. Identifikacioni broj kartice i korisnika je istovremeno i promotivni kod (u daljem tekstu Promo Code) koji korisnik upisuje prilikom rezervacije vozila na Sajtu, a na osnovu koga dobija popust isključivo na dnevnu cenu najma, prilikom preuzimanja vozila u odabranoj poslovnici Autorent d.o.o
 9. Pravna lica korisnici Kartica, imenuju isključivo lica zaposlena kod tog pravnog lica, za korisnike Kartice u ime i za račun tog pravnog lica, koje iznajmljuje vozila.
 10. Autorent može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz programa Kartice bilo kog korisnika. Autorent je dužan da korisnika obavesti o isključenju, ali nije obavezan da obrazloži svoju odluku korisniku.
 11. O svakoj izmeni ovih pravila programa, Autorent će korisnika obavestiti na odgovarajući način. Aktuelna pravila su dostupna na internet stranici Sajta.