Rent a car

Šta je abonman?

Šta je abonman?

Dakle, šta je u stvari abonman? To je pretplata ili stalna narudžbina, ugovaranjem dve strane o trajnijim isporukama robe ili usluge. Pošto govorimo o pretplati, to znači, da se roba ili usluga plaća unapred i pošto govorimo o iznajmljivanju automobila, pretplata ili abonman se odnosi na plaćanje rent a car usluge unapred. Naravno, pod posebnim uslovima jer mora postojati motiv, da platite uslugu unapred.